Java virknes aizstāšanas piemērs | String aizstāt () Funkcija Java

Blogs

ava virkne aizstāt metode atgriež virkni, aizstājot visu veco simbolu vai CharSequence uz jaunu simbolu vai CharSequence. Reizēm dažas virknes rakstzīmes ir jāaizstāj ar jaunu rakstzīmi. Var būt arī jāmaina visa rakstzīmju virkne ar jaunu rakstzīmju secību, t.i., jāaizstāj veca CharSequence ar jaunu CharSequence . The java.lang.String.replace () metode ir iebūvēta String klases metode, kas paredzēta tieši šim nolūkam.Java virknes nomaiņa

Java virknes aizstāšanas () metode ** atgriež ** jauno virkni, kas iegūta, aizstājot visas vecās rakstzīmes virknē ar jaunām rakstzīmēm.


#java #aizstāt ()appdividend.com

Java virknes aizstāšanas piemērs | String aizstāt () Funkcija Java

Java virkņu nomaiņas metode atgriež virkni, kas aizstāj veco char vai CharSequence uz jauno char vai CharSequence. Kā nomainīt virkni Java ar piemēru.