Numpy log2 () metodes piemērs Python

Blogs

Numpy log2 () ir matemātiska funkcija, ko izmanto, lai iegūtu jebkura objekta vai masīva dabisko logaritmu. Šajā gadījumā, atrodot masīva logaritmu, mums ir bāze 2.Rupjš log2 ()

Numpy log2 () ir matemātiska funkcija, kas palīdz lietotājam aprēķināt x bāzes logaritmu, kur x pieder visiem ievades masīva elementiem.


Sintakse

numpy.log2(array[, out] = ufunc ‘log2’)

#Pitonsappdividend.com

Numpy log2 () metodes piemērs Python

Numpy log2 () ir matemātiska funkcija, ko izmanto, lai iegūtu jebkura objekta vai masīva dabisko logaritmu. Šajā gadījumā, atrodot masīva logaritmu, mums ir bāze 2.