Reactjs Node.js MySQL CRUD piemērs

Blogs

https://loizenai.com/reactjs-nodejs-crud-mysql/Reactjs Nodejs MySQL CRUD Appliation


Apmācībā es iepazīstinu ar to, kā izveidot projektu React.js Nodejs CRUD MySQL Piemērs ar Ajax palīdzību POST/GET/PUT/DELETE pieprasījumiem ar soli pa solim kodēšanas piemēriem:- Nodejs projekts ražo CRUD RestAPI ar MySQL datu bāzi, izmantojot Sequelize ORM atbalstu.
- Projekts React.js patērēs Ajax Nodejs CRUD RestAPI, pēc tam tiks parādīts Reactjs komponenta skatos.ko es darīšu?


- Es zīmēju pilnu kaudzes pārskatu Diagrammas arhitektūra no React.js Frontend uz MySQL datu bāzi, izmantojot Nodejs RestAPI aizmuguri.
- Izstrādāt Nodejs CRUD RestAPI, izmantojot Sequelize ORM.
- Ieviest Reactjs CRUD lietojumprogrammu ar Ajax ielādes API, lai veiktu CRUD pieprasījumu (Post/Get/Put/Delete) Nodejs Backend API.
- Es izveidoju testu komplektu ar vairākiem integrējošiem testiem ar CRUD RestAPI pieprasījumiem no Reactjs, lai veiktu CRUD pieprasījumus Nodejs RestAPIs serverim un saglabātu/izgūtu datus MySQL datu bāzē.

#reactjs #nodejs #mysql #crud

loizenai.com

Reactjs Node.js MySQL CRUD piemērs

Apmācībā es iepazīstinu ar to, kā ieviest piemēru “Reactjs Node.js MySQL CRUD Example” ar vienkāršām darbībām un 100% strādājošu avota kodu.